Народнае ткацтва Случчыны

Выдатнымі творамі народных майстроў Случчыны XVIII стагоддзя з’яўляюцца вядомыя ўсяму свету слуцкія паясы. Яны цікавыя па…